Klachten betreffende enig FDO examens dienen binnen 1 week na de examendatum, schriftelijk (niet per email) en uitsluitend door de betreffende kandidaat, ingediend te worden bij het secretariaat van de FDO ter attentie van de secretaris van de examencommissie, waarop deze een ontvangstbevestiging zal sturen. De klacht gaat allereerst naar het FDO bestuur en de voorzitter van de examencommissie.

Gekeken zal worden of de klacht gaat over:

  1. procedure
  2. inhoudelijk mondeling examen
  3. inhoudelijk schriftelijk examen
  4. inhoudelijk eigenvaardigheid examen

Alle examinatoren die bij het betreffende examen betrokken waren zullen worden gehoord (telefonisch, digitaal of in persoon)

Het FDO bestuur en de voorzitter van de examencommissie beslissen hoe de klacht verder afgehandeld zal worden. Hierin wordt een zo onpartijdig mogelijke afhandeling nagestreefd.

  1. de klacht kan afgehandeld worden in eigen kring
  2. bij de afhandeling dient een extern onpartijdig persoon betrokken te worden
  3. de klacht dient geheel door een derde partij afgehandeld te worden

De betreffende commissie, samengesteld aan de hand van bovenstaande keuze, zal bepalen of de klacht gegrond dan wel ongegrond is en wat de gevolgen voor alle partijen zijn. De FDO verplicht zich om de klacht binnen 6 weken na het indienen af te handelen. Het oordeel van de commissie is voor alle partijen bindend.